Vi tính PC

 • MÁY VI TÍNH MD500-5350

  8.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-5650

  9.300.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-7350

  9.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-7650

  10.800.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-9350

  11.100.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-9650

  12.100.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn