• thuê máy tính học sinh AD-2016

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính học sinh AD-2016

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính học sinh AD-2416

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính học sinh AD-2416

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính học sinh AD-2025

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính học sinh AD-2025

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính học sinh AD-2425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính học sinh AD-2425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính học sinh AD-3025

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính học sinh AD-3025

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính học sinh AD-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính học sinh AD-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính sinh viên PC-3025

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính sinh viên PC-3025

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính sinh viên PC-3050

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính sinh viên PC-3050

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính sinh viên PC-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính sinh viên PC-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính sinh viên PC-3450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính sinh viên PC-3450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính sinh viên PC-4425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.2GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính sinh viên PC-4425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.2GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính sinh viên PC-4450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.2GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính sinh viên PC-4450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.2GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kỹ thuật MT-3450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kỹ thuật MT-3450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kỹ thuật MT-3850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kỹ thuật MT-3850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kỹ thuật MT-4450

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kỹ thuật MT-4450

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kỹ thuật MT-4850

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kỹ thuật MT-4850

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kỹ thuật MT-5450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kỹ thuật MT-5450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kỹ thuật MT-5850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kỹ thuật MT-5850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kinh doanh CM-3450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kinh doanh CM-3450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kinh doanh CM-3850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kinh doanh CM-3850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kinh doanh CM-4450

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kinh doanh CM-4450

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kinh doanh CM-4850

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kinh doanh CM-4850

  – Dung Lượng ổ cứng: 120G SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kinh doanh CM-5450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn:120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kinh doanh CM-5450

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn:120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính kinh doanh CM-5850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn:120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính kinh doanh CM-5850

  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  - Dung Lượng ổ dẫn:120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: Intel HD graphics– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính đồ họa GD-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz– VGA: 2G DDR5
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính đồ họa GD-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz– VGA: 2G DDR5– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính đồ họa GD-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz– VGA: 2G DDR5
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính đồ họa GD-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz– VGA: 2G DDR5– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính đồ họa CD-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: 2G DDR5
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính đồ họa CD-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: 2G DDR5– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính đồ họa CD-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: 2G DDR5
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính đồ họa CD-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz– VGA: 2G DDR5– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính đồ họa CM-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: 2G DDR5
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính đồ họa CM-3425

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: 2G DDR5– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • thuê máy tính đồ họa CM-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: 2G DDR5
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  thuê máy tính đồ họa CM-3825

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0GHz– VGA: 2G DDR5– Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy tính render RD01

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 650Ti
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy tính render RD01

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 650Ti– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy tính render RD02

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 750Ti
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy tính render RD02

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 750Ti– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy tính render RD03

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 1050Ti
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy tính render RD03

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 1050Ti– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy tính render RD04

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 1050Ti
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy tính render RD04

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E3 3.3GHz, 8Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 1050Ti– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy tính render RD05

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb ecc
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E5 2.4GHz, 12Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 750Ti
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy tính render RD05

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb ecc
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E5 2.4GHz, 12Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 750Ti– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy tính render RD06

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 32Gb ecc
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E5 2.4GHz, 12Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 750Ti
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy tính render RD06

  – Dung Lượng ổ cứng: 1Tb 7200rpm HDD
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 32Gb ecc
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon E5 2.4GHz, 12Mb cache– VGA: NVIDIA GTX 750Ti– Màn hình: LCD 17 inch
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy chủ NQ01

  – Dung Lượng ổ cứng: Option (suport 6x HDD 2.5″)
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.0GHz, 12Mb cache
  – RAID: Smart array E200i 64MB (Raid 0,1,10)
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy chủ NQ01

  – Dung Lượng ổ cứng: Option (suport 6x HDD 2.5″)
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.0GHz, 12Mb cache– VGA: Intel HD Graphics onboard
  – RAID: Smart array E200i 64MB (Raid 0,1,10)
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 2x 700W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy chủ NQ02

  – Dung Lượng ổ cứng: Option (suport 6x HDD 2.5″)
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.5GHz, 12Mb cache
  – RAID: Smart array E200i 64MB (Raid 0,1,10)
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy chủ NQ02

  – Dung Lượng ổ cứng: Option (suport 6x HDD 2.5″)
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.5GHz, 12Mb cache– VGA: Intel HD Graphics onboard
  – RAID: Smart array E200i 64MB (Raid 0,1,10)
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 2x 700W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy chủ NQ03

  – Dung Lượng ổ cứng: Option (suport 6x HDD 2.5″)
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 3.0GHz, 12Mb cache
  – RAID: Smart array E200i 64MB (Raid 0,1,10)
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy chủ NQ03

  – Dung Lượng ổ cứng: Option (suport 6x HDD 2.5″)
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 3.0GHz, 12Mb cache– VGA: Intel HD Graphics onboard
  – RAID: Smart array E200i 64MB (Raid 0,1,10)
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 2x 700W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy chủ NQ04

  – Dung Lượng ổ cứng: 2x HDD 146GB SAS 2.5″ 10k rpm HS
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.26GHz, 8Mb cache
  – RAID: P410i 256MB RAID (0,1,5,10,50)
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy chủ NQ04

  – Dung Lượng ổ cứng: 2x HDD 146GB SAS 2.5″ 10k rpm HS
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.26GHz, 8Mb cache– VGA: Intel HD Graphics onboard
  – RAID: P410i 256MB RAID (0,1,5,10,50)
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 460W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy chủ NQ06

  – Dung Lượng ổ cứng: 2x HDD 146GB SAS 2.5″ 10k rpm HS
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x SC 2.4GHz, 12Mb cache
  – RAID: P410i 256MB RAID (0,1,5,10,50)
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy chủ NQ06

  – Dung Lượng ổ cứng: 2x HDD 146GB SAS 2.5″ 10k rpm HS
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x SC 2.4GHz, 12Mb cache– VGA: Intel HD Graphics onboard
  – RAID: P410i 256MB RAID (0,1,5,10,50)
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 460W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê máy chủ NQ05

  – Dung Lượng ổ cứng: 2x HDD 146GB SAS 2.5″ 10k rpm Hotswap
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.4GHz, 12Mb cache
  – RAID: P410i 256MB RAID (0,1,5,10,50)
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê máy chủ NQ05

  – Dung Lượng ổ cứng: 2x HDD 146GB SAS 2.5″ 10k rpm Hotswap
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Xeon 2x QC 2.4GHz, 12Mb cache– VGA: Intel HD Graphics onboard
  – RAID: P410i 256MB RAID (0,1,5,10,50)
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 460W
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.4 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.4 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.7 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.7 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.6 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.6 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop văn phòng

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop doanh nghiệp CD-5425

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 2.6 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop doanh nghiệp CD-5425

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 2.6 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop doanh nghiệp CD-5825

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 2.8 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop doanh nghiệp CD-5825

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 2.8 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop doanh nghiệp DM-4120

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop doanh nghiệp DM-4120

  – Dung Lượng ổ cứng: 160Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop doanh nghiệp DM-8120

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 2.8 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop doanh nghiệp DM-8120

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 2.8 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop doanh nghiệp MT-7450

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop doanh nghiệp MT-7450

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.0 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550
 • Thuê laptop doanh nghiệp MT-7850

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550

  Thuê laptop doanh nghiệp MT-7850

  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2 Ghz
  – Chuột: USB standard
  – LH Hà Nội: 0936 470 550
  – LH HCM: 0936 390 550