Máy tính văn phòng

 • Máy tính để bàn KD500-4350

  7.690.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 2400
  – CPU Intel® Core I5  6400 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-4650

  7.990.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 2400
  – CPU Intel® Core I5  6400 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY VI TÍNH KD500-6350

  8.290.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 2400
  – CPU Intel® Core I5  6400 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   
   
 • Máy tính để bàn KD500-6650

  9.090.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 2666
  – CPU Intel® Core I5  8400 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY ĐỂ BÀN KD500-8350

  9.390.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 2666
  – CPU Intel® Core I5  8400 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn KD500-8650

  9.590.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 2666
  – CPU Intel® Core I5  8400 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm